آخرین ارسال ها

صفحه‌ها

محبوبترین ها

دکتر عباسی

دکتر مجید عباسی دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی فیزیو لوژی و استاد فیزیولوژی دانشکده پزشکیو مهندسی پزشکی  می باشد وی بر این باور است علت انکه افراد به فکر راه حل های غیر واقعی برای حل مشکل خود می افتند ندانستن و عدم اگاهی از راه حل های علمی و عملی می باشد.که متاسفانه امروزه پزشکان فرصت توضیح دادن ان را ندارند و در کتب معتبر علمی هم به زبان کاملا تخصصی بیان شده است در چنین شرایطی سود جویانی جایگزین می شوند که تلاش می کنند از اب گل الود ماهی بگیرند،و با نگاهی گذرا به سایت های اینتر نتی ، مجلات و ...با تبلیغات گسترده انها مواجه می شویم.وی معتقد است با بیان ساده و زبانی عامی که البته نیازمند تفکر و اختصاص دادن وقت زیاد می باشد می توان اندامهای بدن و مسائل پیچیده پزشکی را که در سالهای اخیر تنها از کتابی به کتاب دیگر انتقال یافته به نحوی بیان کرد که قابل استفاده برای تمام اقشار جامعه و حتی  جامعه پزشکی باشد ایشان برای اولین بار با ایجاد تصاویر مبتکرانه مطالب مورد نیاز خواننده را قابل فهم تر کرده که در حال ترجمه به انگلیسی و المانی نیز می باشد.وبه این صورت خواننده را به فکر راه حل های علمی و عملی برای  پیدا کردن قدرت شناخت درست از غلط می اندازد.